Hasičský sbor byl založen v roce 1889, přesněji 18. Května. 

Zakládajícímí členy sboru byly tito pánové :

Leopold Malec – učitel

Josef Skála- farář

Matěj Mach – starosta

Josef Krčál – čp.5

Josef Čermák – čp. 19

Jan Munduch – čp. 2

Josef Čermák – čp.1

 

Současnosti máme 89 členů z toho 25 dětí. Scházíme se každé úterý, kde provádíme pravidelnou kontrolu a údržbu techniky. Dětem se věnují vedoucí mládeže každou středu kde nacvičují  požární útok a zdokonalují se v požární všestrannosti. Máme dvě družstva mladších a jedno straších hasičů, kteří se zúčastňují  pravidelných soutěží a hry Plamen kde letos postoupili do Krajského kola. Za obětavou práci vedoucí mládeže se děti odměňují pěknými výsledky.  Také máme družstvo dospělých do 35 let, Také každoročně pořádáme dětské závody a různé akce pro děti a dospělé- ples, pouťová zábava, masopust, nohejbal aj. Přesto, že se klade důraz na prevenci požárů zasahovali u lesního požáru v naší obci. Za nejvýraznější osobnost považujeme ty, kteří se pravidelně zúčastňují soutěží, brigád a všech akcí. V současné době se bydlíme v nové hasičárně kde nade dveřmi máme vysvěceného sv. Floriána našeho patrona.